آرشیو تگها: "کاربر"

شناسایی ۷۶ میلیون حساب کاربری جعلی در فیس‌بوک در سال ۲۰۱۲

165757_PhotoAبه گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، بررسی های امنیتی نشان داده که حساب های کاربری که در واقع کاربر حقیقی یا حقوقی ندارند به سه دسته تقسیم می شوند. یکی حساب های دوتایی، دیگری حساب های دارای طبقه بندی نامناسب و دیگری حساب های کاربری ناخواسته.

بیشترین تخلف از نوع اول و مربوط به ایجاد بیش از یک حساب کاربری از سوی کاربران است. فیس بوک در سال گذشته ۵۳ میلیون حساب کاربری از این نوع را شناسایی کرده که ۵ درصد از کل حساب های فیس بوک را شامل می شود. تخلف نوع دوم مربوط به حساب هایی است که مربوط به سازمان ها و نه انسان ها هستند و ۱۴ میلیون حساب را شامل می شوند.

حساب های ناخواسته هم که توسط هرزنامه نویسان طراحی می شوند ۹٫۵ میلیون حساب کاربری را شامل می شوند که برای بسیاری از اعضای این سایت یک خطر بالقوه محسوب می شوند. علیرغم تلاش های فراوان برای شناسایی و مسدود کردن این حساب ها، گستردگی و تنوع دامنه تخلفات در فیس بوک مبارزه عملی با مشکلات یاد شده را دشوار کرده است.

گفتنی است تعداد تخلفات نوع اول در مقایسه با سال ۲۰۱۱ تغییر زیادی نکرده، اما تعداد تخلفات نوع دوم و سوم افزایش قابل توجهی داشته است.