دامنه

 

نام دامنه هزینه ثبت / انتقال / تمدید (سالیانه) هزینه ثبت / انتقال / تمدید (5 ساله)
.com 450.000 2.000.000
.net 450.000 2.000.000
.org 450.000 2.000.000
.ir 60.000 180.000
.co.ir 60.000 250.000
.ac.ir 60.000 250.000
.gov.ir 60.000 250.000
.id.ir 60.000 250.000
.net.ir 60.000 250.000
.org.ir 60.000 250.000
.sch.ir 60.000 250.000
.us 1.200.000 ——
.name ——
.biz 450.000 ——
.info 450.000 ——
.ws 1.200.000 ——
.asia 1.200.000 ——
 
سفارش

 

شما باید وارد شوید برای ارسال یک نظر