آرشیو ماهانه:آبان 1391

<

گزارش تصویری از دفتر کسپرسکی در روسیه

این تصاویر در سال 2011 در یکی از وب سایت های اروپایی منتشر شده است.